Lam 2008

Fleur og Følfod. At være nogle af årets førstfødte lam betyder i sagens natur, at man også bliver nogle af de mest kælne.

Flora i sikkerhed hos sin mor, Darling.

Sidst på sommeren er lammene blevet store, og de er vænnet fra. Vædderlammene har etableret deres egen harmoniske flok og har fået lov til at rydde op på stubmarken.

Så skete det igen

Vi ser hvert år frem til når læmningerne sætter ind. I 2008 fik vi 37 velskabte lam. Langt hovedparten er gimmerlam, så der bliver nok at vælge mellem, når næste generation skal vælges. Det var en sand fornøjelse at tage de nye læmmebokse i brug - hotellet, som vi kalder det.